Lukiomme vahvuuksia

 • Monipuolinen kurssivalikoima humanistisissa aineissa, matematiikassa ja luonnontieteissä
  • Aktiivinen luonnontieteiden kurssien kehittämistyö mm. LUMA-hankkeiden piirissä
  • Tarkempaa tietoa kurssitarjonnasta esimerkiksi koulumme opinto-oppaassa
 • Laaja kielivalikoima omassa koulussa täydennettynä virtuaalikursseilla
 • Kansainvälisyys
  • Vaihto-ohjelmat opintomatkoineen Hollantiin ja Saksaan
  • Opintomatkat Roomaan ja Tukholmaan
  • Koulussamme opiskelee vuosittain useita vaihto-opiskelijoita joka puolelta maailmaa
 • Mahdollisuus yhdistää lukio-opintoihin Liikuntalinjan opintoja
 • Erittäin hyvä teknologinen varustelutaso
  • n. 50 tietokonetta opiskelijoiden käytössä myös vapaa-ajalla
  • digitaalinen esitysteknologia dataprojektoreineen aktiivisessa käytössä joka luokassa
 • Hyvät YO-tulokset ja opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin
 • Toimiva oppilashuolto
  • Koululla tavattavissa terveydenhoitaja, erityisopettaja ja koulukuraattori