Oppimispesät Kauhajoen lukiossa

Oppimispesällä tarkoitetaan nykyaikaiseen oppimiskäsitykseen perustuvaa avointa oppimisympäristöä, joka palvelee monenlaisia opiskelijoita useilla eri tavoilla. Informaatioteknologia on oleellinen osa tätä ympäristöä, perinteisiä oppimateriaaleja unohtamatta. IT ja Internet kuitenkin avaavat oppimispesän ovet ja seinät informaatiolle ja vieraille kulttuureille. Nykyään informaatiota pursuaakin joka mediasta ja hyvällä onnella tämä informaatio on jopa totuudenmukaista, jolloin sillä on mahdollisuudet kehittyä tiedoksi, tai jopa viisaudeksi sitä hamuavalle opiskelijalle. Tämä prosessi vaatii kuitenkin ohjausta ja koska suurin tästä materiaalista on vieraalla kielellä, vaaditaan myös kielitaitoa.

Kielten oppimispesät ovat syntyneet palvelemaan tätä prosessia etenkin kielitaidon kehittämisen suhteen. Kauhajoen lukion ja kirjaston kielten oppimispesät ovat esimerkkejä tällaisista oppimispesistä. Nuoret ja vanhat opiskelijat, yritysten työntekijät ja käytännössä katsoen kaikki niin haluavat voivat hyödyntää pesien palveluita. Oppiminen voi tapahtua itsenäisesti tai sitten ohjatusti. Materiaalina voi käyttää CD-ROM/DVD-ROM levyjä, Internetiä, kirjoja, monisteita ym. Ohjaajalle pesät tarjoavat lähes kaikki kuviteltavissa olevat tekniset apuvälineet. Opiskelijalle pesät tarjoavat kertaavaa materiaalia, mutta myös kurssin oppimäärään kuulumatonta ylimääräistä aineistoa. Yrityksen työntekijä voi ennen ulkomaankomennusta kerrata kohdemaan kieltä ja kulttuuria. Yritykseen tuleva ulkomainen työntekijä voi opiskella pesässä suomea ja näin helpottaa sopeutumistaan kulttuuriimme. On kuitenkin muistettava, että etenkin nuoret opiskelijat ovat harvoin kypsiä itsenäiseen opiskeluun, joten myös ohjausta on oltava tarjolla.

Joitakin oppimispesiin liittyviä keskeisiä perusajatuksia:

 • avoin oppimisympäristö, jossa teknologia kohtaa luontevalla tavalla opiskelun ja nykyaikaisen oppimiskäsityksen
 • nuorille ja aikuisopiskelijoille, yrityksille; kaikille, jotka ovat halukkaita oppimaan
 • oppimista edistävä ympäristö
  • viihtyisyys; viherkasvit, sisustus, valaistus
 • opiskelijoiden erilaiset vaatimukset huomioon
  • itsenäinen opiskelu; hiljainen tila, auki aina kun mahdollista, ohjaaja lähellä
  • pienryhmäopetus
  • tukiopetus
  • ryhmätyö
  • lukunurkkaus; kirjat, lehdet
 • audiovisuaaliset apuvälineet opiskelijalle ja opettajalle
  • ICT työvälineenä, huippuluokan laitteet ja mahdollisuudet
 • monipuolinen materiaalitarjonta; digitaalinen/perinteinen, lainaus
  • vieraskielinen kirjallisuus, sanomalehdet, aikakauslehdet
  • CD-ROM- ja DVD-ohjelmistot
  • lisämateriaali; monisteet/intranet
  • kuunteluharjoitukset
  • sanakirjat; digitaaliset/perinteiset
 • Internet; pääsy koulun ulkopuoliseen tietoon
 • etäopetus, virtuaalikoulu, videoneuvottelu

Tällaiset avoimet oppimisympäristöt mahdollistavat tasa-arvoisen, elinikäiseen oppimiseen perustuvan palvelun tuomisen vauvasta vaariin koko Suupohjan alueelle. Oppimispesien keskeisenä roolina on edesauttaa alueen kehitystä. Kyse on hyvin pitkälti myös asenteesta: Jos vain valitamme ongelmiamme, on varmaa, ettei kukaan muukaan usko oman alueemme tulevaisuuteen. Joskus on hyvä olla ”rinta rottingilla” ja luoda lumen sijaan uskoa. Yksittäisten yritysten, kuntien, tai alueiden kuten Suupohja, tai edes Suomen, on mahdotonta toimia erillisinä saarakkeina tässä kansainvälistyvässä maailmassa. Yhteistyössä on tulevaisuuden avain. Yhteistyö vaatii kykyä kommunikoida. Kommunikaatio vaatii kielitaitoa.

Kielipesät ja oppimisympäristöjen kehitystyö oli yksi keskeinen tekijä opetushallituksen palkitessa Kauhajoen lukion ja sen aikuislinjan kieltenopetuksen eurooppalaisella laatuleimalla (European label) 28.11.2002.