Kauhajoen lukio Suupohjan paras

Vertailtaessa Suupohjan ja lähiseutujen lukioita, voidaan tyytyväisyydellä todeta, että Kauhajoen lukio menestyi tänäkin vuonna hyvin Suomen lukioiden yo-tulosvertailuissa. Kuten aiempinakin vuosina, myös tänä poikkeusjärjestelyjen lukuvuonna Kauhajoen lukion abit tahkosivat kovaa tulosta eri aineiden ylioppilaskokeissa. Paras opiskelija onnistui nappaamaan yhteensä viisi laudaturia, mutta myös yleinen taso oli jälleen erittäin hyvä. Kauhajoen lukiosta valkolakin saa tänä keväänä 52 ylioppilasta.

Helsingin Sanomien valtakunnallisessa lukiovertailussa otettiin huomioon ainoastaan [su_tooltip style=”tipsy” position=”top” shadow=”yes” rounded=”yes” size=”3″ title=”Pakollisena kirjoitettavat aineet” content=”Tällä hetkellä ylioppilastutkinnossa pakollisia aineita on neljä, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Vuoden 2022 keväällä tutkinnon rakenne muuttuu siten, että pakollisia kirjoitettavia aineita on viisi.” behavior=”hover” close=”no” class=””]pakollisena kirjoitetut aineet[/su_tooltip] kevään 2020 ylioppilastutkinnossa. Kauhajoen lukio on sijalla 174 pakollisten aineiden keskiarvolla 4,30 kaikkiaan 386 lukion joukossa. Kauhajoen lukion tuloksessa on mukana VUOKSIn [su_tooltip style=”tipsy” position=”top” shadow=”yes” rounded=”yes” size=”3″ title=”Kaksoistutkinto” content=”Kahta tutkintoa suorittava opiskelija tekee ammatillisen tutkintonsa ja opiskelee vain niitä lukioaineita, joista hän suorittaa ylioppilastutkintoon valitsemansa kokeet. Näitä lukioaineita on yleensä neljä. Kahta tutkintoa suorittava ei saa lukion päättötodistusta, koska siihen vaaditaan vähintään 75 lukiokurssin suoritus.” behavior=”hover” close=”no” class=””]kaksoistutkinnon[/su_tooltip] suorittaneet. Arvosanat on pisteytetty seuraavasti: Laudatur 7, Eximia 6, Magna 5, Cum laude 4, Lubenter 3, Approbatur 2 ja Improbatur 0.

Kauhajoen lukio Suupohjan ja lähialueiden paras

Kauhajoen lukio oli jälleen, kuten useampana vuonna ennenkin, paras Suupohjassa ja sen lähiseudulla Helsingin Sanomien tekemän lukiovertailun perusteella. Vaikka Kauhajoen lukio ei tarjoakaan uutta koulurakennusta tai ilmaisia kirjoja ja koulukyytejä, tärkein asia eli opintojen sujuminen ja hyvät lähtökohdat jatko-opintoja varten ovat koulun vahvuuksia vuodesta toiseen. Kurssitarjottimesta löytyy runsaasti opiskeltavaa ja pääsääntöisesti abiturientit kirjoittavat useampia ylimääräisiä aineita ylioppilaskirjoituksissa pakollisten aineiden lisäksi.

Ylioppilaskirjoitusten arvo on noussut viime vuosina entuudestaan, koska yliopistot ja ammattikorkeakoulut valitsevat yhä suuremman kiintiön ylioppilastodistuksen perusteella. Tänä keväänä, koronan takia, kiintiötä jouduttiin nostamaan vielä suuremmaksi kuin se on ollut, koska pääsykokeita ei voitu perinteiseen tapaan toteuttaa. Ylioppilaskirjoitusten tuloksilla on paljon merkitystä!