Kauhajoen lukio menestyy myös tilastoissa

Kauhajoen lukio menestyi loistavasti Yleisradion vertailussa lukion jälkeisiin jatko-opintoihin sijoittumisesta. Ammattikorkeakouluihin opintojen jälkeisen kahden vuoden aikana koulustamme hakeutuu ja pääsee 3. eniten kaikista ns. isoista lukiosta (yli 75 kirjoittajaa). Kaiken kaikkiaan eri korkeakouluihin ja yliopistoihin lukiostamme on tilaston tarkastelujaksolla päässyt 42,1%, joka oikeuttaa Kauhajoen lukion 26. sijaan isojen lukioiden joukosa. Tilastolukuja tulkitessa on huomattava, että kauhajoen lukion iltalinjan eli käytännössä kaksoistutkinnon opiskelijat ovat mukana samoissa luvuissa. Päivälukion puolelta vastaava prosenttiosuus on noin 50%, jolla koulumme sijoittuisi 10. sijan tuntumaan. Täten Kauhajoen lukion edellä korkeakoulupaikkojen saavuttamisessa on esimerkiksi Helsingin erikoislukioista vain yksi!

Lähilukioiden tuloksia:

Isoista lukioista korkeakouluihin:

Lukio               Sija

Lapua               9.
Kauhajoki       10.  (arvio ilman iltalinjaa)
Nurmo             40.
Kankaanpää  42.
Seinäjoki         81.

Pienistä lukioista korkeakouluihin:

Ilmajoki          9.
Jalasjärvi        10.
Jurva                47.
Parkano          70.
Kristiina          97.
Kurikka           102.
Teuva               111.
Merikarvia   121.
Alavus            164.

Honkajoen luvut sisältyvät ilmeisesti Kankaanpään lukion lukuihin.

Linkki tutkimustuloksiin.
Huomaathan, että hyvin pienten lukioiden osalta tilastollinen tarkastelu on usein harhaanjohtavaa.
Esim Kinnulan lukiosta on päässyt korkeakouluihin peräti 60%, mutta se tarkoittaa vain 3 henkeä, joten tilasto kertoo enemmän yksilöistä, kuin itse koulusta.

 

Vanhempia tilastoja ylioppilaista

 

Kauhajoen lukion aloittaneet 1975–2003 ja yo-tutkinnon viimeistään v. 2006  suorittaneet

 

Vuodet                    Lukioon tulleita             yo-tutkinnon suorittaneita                %

1975–1979                           532                                       477                                    89,7

1980–1984                           502                                       439                                    87,5

1985–1989                           506                                       437                                    86,4

1990–1994                           514                                       465                                    90,5

1995–1999                           493                                       445                                    90,3

1975–1999                          2547                                    2263                                    88,9

 

2000                                       86                   2003             73                                     84,9

2001                                       88                   2004             80                                     90,9

2002                                       90                   2005             80                                     88,9

2003                                       75                   2006             75                                     100

Vuosien 1975–1979 lukuihin sisältyvät myös v. -75 lukion 2. ja 3. luokalla olleet. Mukana ovat myös 23 kesken lukion paikkakunnalta pois muuttanutta ylioppilasta, mutta eivät ne 11, jotka ovat suorittaneet yo-tutkintonsa aikuislinjalla. Vuosina 2003 ja 2004 ylioppilaiksi päässeiden % -luvut on laskettu syksyllä 2000 ja 2001 aloittaneista, vaikka muutamat olivatkin aloittaneet opintonsa jo aikaisemmin. Lähteet: Kauhajoen lukion oppilasrekisteri; Yo-tulokset 1975–2004.

Keväällä 2003 suoritti ylioppilastutkinnon ensimmäinen vaihto-oppilas, hollantilainen Nuudia Laan. Kaksi ylioppilasta käytti opintoihinsa enemmän kuin kolme vuotta. Vuonna 2004 tuli taulukossa olevan lisäksi muista lukioista ylioppilaiksi ainakin kaksi Kauhajoella aloittanutta.

 

Kahden tutkinnon aloittajat 1995 – 2003 ja yo-tutkinnon viimeistään 2006 suorittaneet

Vuodet                  Kahden tutkinnon          Yo-tutkinnon suorittaneita               %

aloittajia

 

1995–1999                       142              1998–2002     70                                    49,2

 

2000                                    44                 2003               21                                      47,7

2001                                    47                 2004               17                                      36,7

2002                                    48                 2005               20                                      41,7

2003                                    46                 2006               31                                      67,4

 

 

Vuosina 2003 ja 2004 ylioppilaiksi päässeiden % -luvut on laskettu syksyllä 2000 ja 2001 aloittaneista, vaikka muutamat olivatkin aloittaneet opintonsa jo aikaisemmin.Lähteet: Aikuislinjan vuosikertomukset 1995–97ja 1998–2000; Sivistyslautakunnan esityslista 8.10.1997; Aikuislinjan kanslia 21.3.2003; Yo-tulokset 1998–2004.

Viitenä ensimmäisenä vuonna 1995–1999 kaksoistutkinnon aloitti yhteensä 142 opiskelijaa. Heistä urakan suoritti päätökseen vuoden 2002 loppuun mennessä 70 eli 49,2 %. Osa on päätynyt kirjoittamaan vain mieluisimman aineen tai tarpeellisimmat ylioppilaskokeet. Syksyllä 2000 kaksoistutkinnon aloitti 44 opiskelijaa. Sekä ammattitutkinnon että ylioppilastutkinnon suorittaneita lakitettiin kolmen vuoden kuluttua 2003 yhteensä 21.

Yhdistelmäopintojen aloittajista vuodelta 2003 ei ollut luotettavaa tietoa. Luku 46 on äidinkielen ensimmäiselle kurssille osallistuneiden määrä.

 

 

 

Mitä ylioppilastutkinnon jälkeen?

Opetushallituksen indikaattorijulkaisun mukaan ammattikorkeakouluihin lukuvuonna 2003–2004  hakeneista joka neljäs pyrkivä haki niihin ammatillisella tutkinnolla. Hyväksytyistä 29 %:lla oli pohjakoulutuksena ammatillinen koulutus. Määrä on ollut nousussa. Ylioppilaita hyväksytyistä oli 71 %. Uusia ylioppilaita – edellisenä keväänä tai syksynä lakitettuja – oli ammattikorkeakouluihin hyväksytyistä 22 %. Suurin osa eli melkein puolet (49 %) ammattikorkeakouluihin valituista, oli ns. vanhoja ylioppilaita. Yliopistoon pyrkivistä 5 % haki ammattitutkinnolla, ja suunta on aleneva.

Opetushallituksella ei ole tilastoja kahden tutkinnon, ammattitutkinnon ja ylioppilastutkinnon, aloittaneista ja suorittaneista; ei myöskään Tilastokeskus julkista kahden tutkinnon ylioppilaiden määriä tai jatko-opintoja. (Opetushallitus, Markku Hartonen 14.3.2005; Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2004. Toim. Timo Kumpulainen. Opetushallitus 2004; Tilastokeskus, tiedot ylioppilastutkinnon suorittaneista).

 

Työllistymisessä pätee edelleen pääsääntönä: mitä korkeampi koulutus, sitä pienempi työttömyysprosentti.

 

Työttömien määrä vuosi valmistumisen jälkeen vuonna 2003

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen käyneistä              14 %

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista                      7 %

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista                    5 %

Tilastokeskuksen tilastoista vuodelta 2003 selviää, miten erilaisesta koulutuksesta valmistuneet ovat vuotta myöhemmin työllistyneet. Lähde: Tilastokeskuksen 10.3.2005 julkaisemat tiedot vuonna 2003 työllistyneistä.

 

Kauhajoen paikka tiedon ja taidon Suomessa?

Kauhajoella käydään lukiota valtakunnan keskitasoa selvästi paremmin tuloksin. Toisaalta lukiota käyvien määrä on jonkin verran alhaisempi kuin maassa keskimäärin.

Lukion voi suorittaa lyhimmillään kahdessa vuodessa, mutta siihen voi käyttää neljä vuotta. Kevään 2004 koko maan ylioppilaista 18,5 % kävi lukiota yli kolme vuotta. Muutamissa erityislukioissa lähes puolet kirjoitti ylioppilaaksi vasta neljäntenä vuonna. Kauhajoen lukiossa vastaava luku oli 9,2 %. Myös muutamat kahden tutkinnon ylioppilaat käyttivät Kauhajoella opintoihinsa neljä vuotta. (Opetushallituksen nettisivut www.oph.fi 16.22005; Kauhajoen lukion ja aikuislinjan oppilas- ja ylioppilastilastot 2000–2004)

MTV 3:n keräämät tiedot kevään 2004 ylioppilaista kertovat, että Kauhajoki oli puoltoäänien keskiarvon (23,5) perusteella noin 440 päivälukion joukossa sijalla 98 – Etelä-Pohjanmaan toiseksi parhaana. Aikuislinja (aikuislinjan ja kahden tutkinnon ylioppilaat) oli 60 aikuislinjan ja -lukion joukossa sijalla 53, puoltoääniä 14,8/ylioppilas. (MTV3:n keräämät tiedot kevään 2004 ylioppilaista)

Keväällä 2005 Kauhajoen lukion ylioppilaiden puoltoäänien keskiarvo oli 22,2 ja Kauhajoen lukion aikuislinjan (yhdistelmä+ilta) 15,7.