Tervetuloa!Tulokset

Kauhajoen lukio Etelä-Pohjanmaan toiseksi paras

Kauhajoen lukion abiturientit menestyivät jälleen loistavasti Suomen lukioiden yo-tulosvertailuissa. Etelä-Pohjanmaalla ainoastaan Lappajärven lukion abit ylsivät parempaan tulokseen.

Ylioppilaskirjoitusten arvo on noussut viime vuosina entuudestaan, koska yliopistot ja ammattikorkeakoulut valitsevat yhä suuremman kiintiön ylioppilastodistuksen perusteella. Kauhajoen lukiosta saa erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin. Kiitos siitä kuuluu aktiivisille ja koulussamme hyvin viihtyville opiskelijoille sekä vastuuntuntoisille opettajille aina varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta lukioon saakka.

Svenska Ylen valtakunnallisessa lukiovertailussa otettiin huomioon pakollisena kirjoitetut aineet kevään 2021 ylioppilastutkinnossa. Kauhajoen lukio on sijalla 93 keskiarvolla 4,50 maamme vajaan 400 lukion joukossa. Keväällä 2020 Kauhajoen lukio sijoitus oli 174. pakollisten aineiden keskiarvon ollessa 4,30. Kauhajoen lukion tuloksessa on mukana VUOKSIn kaksoistutkinnon suorittaneet. Arvosanat on pisteytetty seuraavasti: Laudatur 7, Eximia 6, Magna 5, Cum laude 4, Lubenter 3, Approbatur 2 ja Improbatur 0.

Lukiovertailuja voidaan tehdä monella eri tavalla. Neljän pakollisen aineen keskiarvon lisäksi voidaan ottaa huomioon kaikkien kirjoitettujen aineiden keskiarvo tai huomioimalla peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo jollakin painokertoimella.

Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon huomioiminen lukioita paremmuusjärjestykseen laitettaessa on erityisen perusteltua paikkakunnilla, joissa on useita lukioita toisistaan poikkeavilla sisäänottokeskiarvoilla. Etelä-Pohjanmaan lukioissa lähes kaikki halukkaat pääsevät hakemaansa lukioon, joten peruskoulun päättötodistuksen keskiarvolla ei ole niin suurta merkitystä alueen lukioiden keskinäisessä vertailussa. Lisäksi on huomioitava, että opettajien ja koulujen väliset arviointiperusteet eivät ole yhteismitallisia. Mikäli kaikissa Suomen kouluissa samantasoiset oppilaat ja opiskelijat saisivat saman arvosanan, voisi ylioppilaskirjoitukset lopettaa tarpeettomina. Tällöin jatko-opintopaikkaa haettaisiin joko lukion päättötodistuksen tai pääsykokeiden perusteella.

Kauhajoen lukiosta ylioppilaaksi pääsi 59 abiturienttia, mikä tarkoittaa kolmanneksi suurinta valmistuneiden lukumäärää Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen ja Nurmon lukioiden jälkeen.

Pienissä lukiossa haasteena on rinnakkaisryhmien puuttuminen, jolloin lukujärjestys tulee identtiseksi kaikille samoja aineita opiskeleville. Lukioissa, joissa opintokokonaisuuksista (ennen käytettiin nimeä kurssit) on useampia rinnakkaisryhmiä, opiskelija voi tehdä mieleisen lukujärjestyksen vaikkapa harrastuksien ehdoilla.

Kauhajoen lukio on juuri sopivan kokoinen oppilaitos, jossa opitaan tuntemaan toisemme, ja opiskelijat voivat valita mieleisiä opintokokonaisuuksia laajasta tarjonnasta. Opintojen sujuminen, viihtyvyys ja erinomaiset lähtökohdat jatko-opiskelupaikan hakuun ovat olleet koulumme vahvuuksia vuodesta toiseen.

Tervetuloa Kauhajoen lukioon!