YK:n päivä 24.10.

Yhdistyneet kansakunnat eli YK on maailmanlaajuinen valtioiden yhteistyöjärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki maailman maat. YK vaikuttaa tavalla tai toisella jokaisen ihmisen elämään.

Se perustettiin vuonna 1945, tavoitteenaan luoda maailma, jossa ihmiset eläisivät tasavertaisina ja hyvinvoivina, ilman väkivallan ja sodan uhkaa. Hallitusten välisen järjestön tavoitteiksi asetettiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden, oikeudenmukaisuuden sekä ihmisoikeuksien edistäminen.

YK:n toiminnan raamit on kirjattu YK:n peruskirjaan. Peruskirjaa voi verrata esimerkiksi yhdistyksen sääntöihin: se määrittelee järjestön tavoitteet, keskeiset toimielimet ja päätöksenteon tavat. YK:n peruskirja astui voimaan 24. lokakuuta 1945. Päivää on vietetty kansainvälisenä YK:n päivänä vuodesta 1948 lähtien. Kyse on siis tavallaan YK:n syntymäpäivästä, jota YK:n yleiskokous on suosittelutkin myös yleiseksi vapaapäiväksi. Vuonna 2015 YK täytti 70 vuotta. Suomi on ollut YK:n jäsen vuodesta 1955 lähtien.

      Tiesitkö, että

  • YK:n johdolla on solmittu noin 500 kansainvälistä sopimusta eri aloilla.
  • YK:lla on tällä hetkellä 193 jäsenmaata.
  • YK:ta johtaa pääsihteeri. Vuonna 2017 toimessa aloitti portugalilainen António Guterres.
  • Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä kansakunnissa sijaitsee New Yorkissa. Sen tehtävänä on ajaa Suomen tavoitteita ja vahvistaa Suomen imagoa YK:ssa ja sen kehitysohjelmissa ja -rahastoissa.

YK:n päivän johdosta lukion yläkerran aulassa on tämän viikon ajan näytteillä YK ja kestävä kehitys -valokuvanäyttely. Valokuvanäyttely on Suomen YK-liiton koostama ja se esittelee kestävän kehityksen 17:ää tavoitetta. Näyttelyn kuvat ovat YK:n valokuvaajien ottamia (UN Photo) ja ne on kuvattu eri puolilla maailmaa.

http://www.ykliitto.fi/