Uusi lukiolaki esittelyssä tänä keväänä

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla on julkaistu tiedote, jossa esitellään uuden  lukiolain pääkohdat. http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/esitys-uudeksi-lukiolaiksi-julki-vahvaa-yleissivistysta-tiivistyvaa-korkeakouluyhteistyota-ja-panostuksia-lukiolaisten-hyvinvointiin

11 keskeisintä muutosta on esitelty lyhyesti tällä pdf-sivulla. http://minedu.fi/documents/1410845/5394394/11+keskeista+muutosta+uudistuvassa+lukiossa.pdf/18492c56-a09e-4ec1-82c8-f69aa471c8b3

Lausuntoja uudesta laista kerätään tämän kevään aikana.