Opettajien tiedotteet

Linkkejä kielten opiskeluun

Posted on

Englanti

Kurssikohtaiset sivut mm. kurssisuunnitelmat löytyvät Moodlesta.

WSOY/kirjasarjan sivusto

OPH:n etälukio; johdantokurssi ja ainekirjoituskurssi (Abit!)

YLE:n abitreenit

BBC Radio 4

MSN Learning & Research: Monipuolinen sivusto kielen oppimiseen; sanakirja, tietosanakirja, pelejä, karttoja ym. (Käytä Microsoftin selainta…)

www.ilmainensanakirja.fi
Suomi-englanti-suomi sanakirja (epävakaa)
Dictionary.com
Englanti-englanti sanakirja, ääntäminen mukana!
Your Dictionary sanakirja, pelejä ym.
Webster’s (Am. engl. sanakirja)

A guide to grammar and writing
Yleistä kielenhuoltoa englanniksi
Tietokilpailuja englannin opiskelijalle
Learn English – British Council
Opiskelusaitti edistyneelle

Latina

Ylen Nuntii Latini
Antiikin Rooma

Ranska

“Monipuolinen sivusto lauluista kielioppiin”
http://www.lepointdufle.net/

Ranskan kielioppia englanniksi: http://www2.lamc.utexas.edu/frgr/index.t#v

WSOY:n linkkilista ranskan opiskelijoille: http://www.koulukanava.fi/linkkilista/ranska.htm

Pique-nique -verkkosivusto:
http://www.yle.fi/tv1ope/piquenique/

Musiikkisivusto
http://www.rfimusique.com/siteFr/accueil/index.asp
http://www.nrj.fr

Lehtiä
www.lemonde.fr
www.lefigaro.fr
www.liberation.fr
www.leparisien.fr
www.jde.fr

Radio France Internationale
www.rfi.fr

TV5
www.tv5.org

Mm. laulujen sanoja
http://members.tripod.com/~baltaro/

Sekalaista
Joulu

Ruotsi

Opiskelumateriaalia netissä
Ylen abitreenit
Etälukion ruotsin kurssit
Tampereen yliopiston kieliverkko Språknätet

Nettisanakirjoja
Suomi-ruotsi-suomi nettisanakirja
SAOB – Svenska Akademins Ordbok
Kouluun ja koulutukseen liittyvä suomi-ruotsi-suomi-sanakirja

Ruotsalaisia sanomalehtiä
Aftonbladet
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Hufvudstadsbladet
Expressen

Järjestöjä
Nifin – Nordens institut i Finland
Pohjola-Norden
Nordjobb

Sekalaista
Ruotsin kouluverkko Skoldatanätet

Kanslian tiedotteet

Opiskelijakortti

Posted on

VR:n ja matkahuollon yli 17-vuotiaille tarkoitettua valokuvallista opiskelijakorttia varten saa opiskelijatodistuksen kansliasta. Todistuksella saa rautatieaseman lipunmyynnistä ja matkahuollosta hankituksi opiskelijakortin (8 €).

Lukiolaisten liiton opiskelijakortin tilauskaavakkeita saa kansliasta. Jäsenmaksu on ensimmäisenä vuonna 19 € ja seuraavina vuosina 16 €. Kortilla voi hankkia sekä matkahuollon että VR:n lippuja opiskelija-alennuksella.

Lisätietoja opiskelijakorteista saa internetistä osoitteista:

www.vr.fi
www.matkahuolto.fi

Opiskelu Kauhajoen lukiossa

Lukiomme vahvuuksia

Posted on
 • Monipuolinen kurssivalikoima humanistisissa aineissa, matematiikassa ja luonnontieteissä
  • Aktiivinen luonnontieteiden kurssien kehittämistyö mm. LUMA-hankkeiden piirissä
  • Tarkempaa tietoa kurssitarjonnasta esimerkiksi koulumme opinto-oppaassa
 • Laaja kielivalikoima omassa koulussa täydennettynä virtuaalikursseilla
 • Kansainvälisyys
  • Vaihto-ohjelmat opintomatkoineen Hollantiin ja Saksaan
  • Opintomatkat Roomaan ja Tukholmaan
  • Koulussamme opiskelee vuosittain useita vaihto-opiskelijoita joka puolelta maailmaa
 • Mahdollisuus yhdistää lukio-opintoihin Liikuntalinjan opintoja
 • Erittäin hyvä teknologinen varustelutaso
  • n. 50 tietokonetta opiskelijoiden käytössä myös vapaa-ajalla
  • digitaalinen esitysteknologia dataprojektoreineen aktiivisessa käytössä joka luokassa
 • Hyvät YO-tulokset ja opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin
 • Toimiva oppilashuolto
  • Koululla tavattavissa terveydenhoitaja, erityisopettaja ja koulukuraattori
Opiskelu Kauhajoen lukiossa

Oppimispesät Kauhajoen lukiossa

Posted on

Oppimispesällä tarkoitetaan nykyaikaiseen oppimiskäsitykseen perustuvaa avointa oppimisympäristöä, joka palvelee monenlaisia opiskelijoita useilla eri tavoilla. Informaatioteknologia on oleellinen osa tätä ympäristöä, perinteisiä oppimateriaaleja unohtamatta. IT ja Internet kuitenkin avaavat oppimispesän ovet ja seinät informaatiolle ja vieraille kulttuureille. Nykyään informaatiota pursuaakin joka mediasta ja hyvällä onnella tämä informaatio on jopa totuudenmukaista, jolloin sillä on mahdollisuudet kehittyä tiedoksi, tai jopa viisaudeksi sitä hamuavalle opiskelijalle. Tämä prosessi vaatii kuitenkin ohjausta ja koska suurin tästä materiaalista on vieraalla kielellä, vaaditaan myös kielitaitoa.

Kielten oppimispesät ovat syntyneet palvelemaan tätä prosessia etenkin kielitaidon kehittämisen suhteen. Kauhajoen lukion ja kirjaston kielten oppimispesät ovat esimerkkejä tällaisista oppimispesistä. Nuoret ja vanhat opiskelijat, yritysten työntekijät ja käytännössä katsoen kaikki niin haluavat voivat hyödyntää pesien palveluita. Oppiminen voi tapahtua itsenäisesti tai sitten ohjatusti. Materiaalina voi käyttää CD-ROM/DVD-ROM levyjä, Internetiä, kirjoja, monisteita ym. Ohjaajalle pesät tarjoavat lähes kaikki kuviteltavissa olevat tekniset apuvälineet. Opiskelijalle pesät tarjoavat kertaavaa materiaalia, mutta myös kurssin oppimäärään kuulumatonta ylimääräistä aineistoa. Yrityksen työntekijä voi ennen ulkomaankomennusta kerrata kohdemaan kieltä ja kulttuuria. Yritykseen tuleva ulkomainen työntekijä voi opiskella pesässä suomea ja näin helpottaa sopeutumistaan kulttuuriimme. On kuitenkin muistettava, että etenkin nuoret opiskelijat ovat harvoin kypsiä itsenäiseen opiskeluun, joten myös ohjausta on oltava tarjolla.

Joitakin oppimispesiin liittyviä keskeisiä perusajatuksia:

 • avoin oppimisympäristö, jossa teknologia kohtaa luontevalla tavalla opiskelun ja nykyaikaisen oppimiskäsityksen
 • nuorille ja aikuisopiskelijoille, yrityksille; kaikille, jotka ovat halukkaita oppimaan
 • oppimista edistävä ympäristö
  • viihtyisyys; viherkasvit, sisustus, valaistus
 • opiskelijoiden erilaiset vaatimukset huomioon
  • itsenäinen opiskelu; hiljainen tila, auki aina kun mahdollista, ohjaaja lähellä
  • pienryhmäopetus
  • tukiopetus
  • ryhmätyö
  • lukunurkkaus; kirjat, lehdet
 • audiovisuaaliset apuvälineet opiskelijalle ja opettajalle
  • ICT työvälineenä, huippuluokan laitteet ja mahdollisuudet
 • monipuolinen materiaalitarjonta; digitaalinen/perinteinen, lainaus
  • vieraskielinen kirjallisuus, sanomalehdet, aikakauslehdet
  • CD-ROM- ja DVD-ohjelmistot
  • lisämateriaali; monisteet/intranet
  • kuunteluharjoitukset
  • sanakirjat; digitaaliset/perinteiset
 • Internet; pääsy koulun ulkopuoliseen tietoon
 • etäopetus, virtuaalikoulu, videoneuvottelu

Tällaiset avoimet oppimisympäristöt mahdollistavat tasa-arvoisen, elinikäiseen oppimiseen perustuvan palvelun tuomisen vauvasta vaariin koko Suupohjan alueelle. Oppimispesien keskeisenä roolina on edesauttaa alueen kehitystä. Kyse on hyvin pitkälti myös asenteesta: Jos vain valitamme ongelmiamme, on varmaa, ettei kukaan muukaan usko oman alueemme tulevaisuuteen. Joskus on hyvä olla ”rinta rottingilla” ja luoda lumen sijaan uskoa. Yksittäisten yritysten, kuntien, tai alueiden kuten Suupohja, tai edes Suomen, on mahdotonta toimia erillisinä saarakkeina tässä kansainvälistyvässä maailmassa. Yhteistyössä on tulevaisuuden avain. Yhteistyö vaatii kykyä kommunikoida. Kommunikaatio vaatii kielitaitoa.

Kielipesät ja oppimisympäristöjen kehitystyö oli yksi keskeinen tekijä opetushallituksen palkitessa Kauhajoen lukion ja sen aikuislinjan kieltenopetuksen eurooppalaisella laatuleimalla (European label) 28.11.2002.

Hanketoiminta ja kestävä kehitys

Kestävä kehitys kauhajoen lukiossa

Posted on

Lukiollamme on kestävän kehityksen ohjelma, joka ainakin ensivaiheessa keskittyy ekologisesti kestävään kehitykseen eli pyrimme muuttamaan kouluyhteisömme toimintaa entistä ymäristöystävällisemmäksi.

Koulussamme panostetaan ainakin seuraaviin osa-alueisiin:

 • sähkön järkevä käyttö sammuttamalla tyhjien tilojen valot ja käyttämättömät tietokoneet
 • jätteen synnyn vähentäminen käsipyyhepaperin järkevällä käytöllä
 • jätteiden lajittelu ja kierrätys koulun aulaan hankitun lajittelukaapin ja luokkien osastollisten roskisten avulla
 • kopiokoneen raaka-ainetehokas käyttö
 • lämmitysenergian järkevä käyttö luokkien optimoimalla lämpötila ja tuuletus

Tässä dokumentissa on kuvattuna koko lukion ympäristöohjelma:

Tässä on opiskelijioden ideoita aiheeseen liittyen: