LUKSIT ja LOPS21

Opetushallitus julkaisi lukion seuraavan opetussuunnitelman luonnoksen keväällä 2019. Virallisesti LOPS21-perusteet julkaistaan lukiopäivillä marraskuussa 2019.

Uudessa opetussuunnitelmassa lukioita ja korkeakouluja ohjataan tiiviimpään yhteistyöhön. Jokaiselle opiskelijalle pitäisi, hänen niin halutessaan, antaa mahdollisuus saada kokemusta korkeakouluopiskelusta. Yliopistopaikkakunnilla tai niiden välittömässä läheisyydessä mahdollisuudet ovat luonnollisesti paremmat kuin niillä paikkakunnilla joiden läheisyydestä ei löydy korkeakouluja.

Lukio-opetus on lisäksi järjestettävä niin, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- että yritysosaamistaan.

Kauhajoen lukiossa työskennellään lukuvuonna 2019 – 2020 useiden hankkeiden parissa. Lukion uuden opetussuunnitelman laatimista tukemaan haimme ja saimme Opetushallitukselta rahoitusta LUKSIT- hankkeelle. Tässä hankkeessa luomme uusia toimintatapoja ja etsimme ratkaisuja korkeakoulu-, työelämä- ja kansainvälisyyshaasteisiin. Tässä blogissa kerrotaan mitä lukuvuoden aikana teemme ja suunnittelemme näiden teemojen parissa.