Lukihäiriö ja ylioppilaskirjoitukset

Jos kokelaalla on luku- tai kirjoitushäiriö, hänen kokeensa voidaan järjestää poikkeavasti. Ylioppilastutkintolautakunta päättää järjestelyjen käytöstä kokelaan tai hänen huoltajansa tekemän hakemuksen perusteella (Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta 915/2005, 17.11.2005, 6 §).

Mikäli kokelas tai hänen huoltajansa haluaa, että lukihäiriö otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon, hänen tulee hankkia asiasta lukihäiriötä koskeva selvitys. Koetilanteen erityisjärjestelyjen myöntämisen edellytyksenä on, että kokelas on saanut lukilausunnot kahdelta lausunnonantajalta. Lukihäiriöstä antaa lausunnon lukihäiriöön perehtynyt erityisopettaja, lukihäiriöön perehtynyt psykologi tai lukihäiriöön perehtynyt puheterapeutti. Toisen lausunnon kirjoittaa erikoislääkäri (lastenneurologi, neurologi, foniatri).

Lukihäiriön ollessa keskivaikea tai vaikea otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon ensisijaisesti koetilanteen erityisjärjestelyt. Tavoitteena on, että lukihäiriöistä kokelasta autetaan erityisjärjestelyillä eikä arvosanamuutoksella. Jos kokelas, jolle on myönnetty erityisjärjestelyjä, on niistä huolimatta tullut hylätyksi jossakin tai joissakin pakollisissa kokeissa, voidaan lukihäiriölausunto ottaa jälkikäteen huomioon lopullista arvosanaa määrättäessä. Lievissä lukihäiriötapauksissa kokelas voi saada enintään yhden arvosanan korotuksen silloin, kun pistemäärä sijoittuu riittävän lähelle ylempää arvosanaa. Kokelas voi halutessaan esittää lautakunnalle toivomuksen korotuksen kohdistamisesta tiettyyn kokeeseen. Sama koskee myös keskivaikeasta tai vaikeasta lukihäiriöstä kärsivää kokelasta, ellei hän ole hakenut erityisjärjestelyjä. Mikäli kokelas ei hae erityisjärjestelyjä tai lukihäiriö on lievä, riittää asiantuntijalausunto erityisopettajalta, psykologilta tai puheterapeutilta.

Kyseeseen tulevia erikoisjärjestelyjä ovat lukihäiriön vaikeuden ja luonteen mukaan:

  • pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite
  • lisäaika kuullunymmärtämiskokeen lopussa
  • lisäaika kirjallisessa kokeessa
  • erillinen koetila
  • oikeus käyttää vastausten kirjoittamiseen tietokonetta tai kirjoituskonetta erillisessä koetilassa
  • vapautus äidinkielen esseekokeen puhtaaksi kirjoittamisesta musteella tai kuulakynällä
  • isokirjaimiset tehtävät.

Tietokoneen käyttö edellyttää, että kokelaalle varataan erillinen tila, johon on järjestetty valvonta. Lisäksi on varmistettava, että tietokoneen muistissa ei ole ylimääräisiä tiedostoja tai ohjelmia ja että tekstinkäsittelyohjelmasta on poistettu oikeinkirjoituksen tarkistus.

Lähde:
http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/maaraykset/erityis/