Hanketoiminta ja kestävä kehitys

Kestävä kehitys kauhajoen lukiossa

Lukiollamme on kestävän kehityksen ohjelma, joka ainakin ensivaiheessa keskittyy ekologisesti kestävään kehitykseen eli pyrimme muuttamaan kouluyhteisömme toimintaa entistä ymäristöystävällisemmäksi.

Koulussamme panostetaan ainakin seuraaviin osa-alueisiin:

  • sähkön järkevä käyttö sammuttamalla tyhjien tilojen valot ja käyttämättömät tietokoneet
  • jätteen synnyn vähentäminen käsipyyhepaperin järkevällä käytöllä
  • jätteiden lajittelu ja kierrätys koulun aulaan hankitun lajittelukaapin ja luokkien osastollisten roskisten avulla
  • kopiokoneen raaka-ainetehokas käyttö
  • lämmitysenergian järkevä käyttö luokkien optimoimalla lämpötila ja tuuletus

Tässä dokumentissa on kuvattuna koko lukion ympäristöohjelma:

Tässä on opiskelijioden ideoita aiheeseen liittyen: