Kestävä kehitys kauhajoen lukiossa

Lukiollamme on kestävän kehityksen ohjelma, joka ainakin ensivaiheessa keskittyy ekologisesti kestävään kehitykseen eli pyrimme muuttamaan kouluyhteisömme toimintaa entistä ymäristöystävällisemmäksi.

Koulussamme panostetaan ainakin seuraaviin osa-alueisiin:

  • sähkön järkevä käyttö sammuttamalla tyhjien tilojen valot ja käyttämättömät tietokoneet
  • jätteen synnyn vähentäminen käsipyyhepaperin järkevällä käytöllä
  • jätteiden lajittelu ja kierrätys koulun aulaan hankitun lajittelukaapin ja luokkien osastollisten roskisten avulla
  • kopiokoneen raaka-ainetehokas käyttö
  • lämmitysenergian järkevä käyttö luokkien optimoimalla lämpötila ja tuuletus

Tässä dokumentissa on kuvattuna koko lukion ympäristöohjelma:

Tässä on opiskelijioden ideoita aiheeseen liittyen: