Kauhajoen lukion korkeakouluyhteistyö

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-vision tavoitteena on korkeakoulutettujen määrän lisääminen 50 prosenttiin 25-34-vuotiaista vuoteen 2030 mennessä. Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyöllä tuetaan edellä mainittua tavoitetta. Työryhmä arvioi, että pidemmällä aikavälillä noin puolet lukiolaisista voisi suorittaa keskimäärin kaksi korkeakoulun opintopistettä lukion aikana.

Nykyinen lukiolaki velvoittaa lukiot yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Osa lukion opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa. Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyön tavoitteena on tukea sujuvia siirtymiä ja lukiossa opiskelevien suuntautumista jatko-opintoihihin. Voidaan olettaa, että jatko-opinnoissa lukiolaiset tulevat suorittamaan paljon opintoja itsenäisesti verkossa. Itsenäistä opiskelua olisikin hyvä harjoitella jo lukiossa.  

Kauhajoen lukiolla on pitkät perinteet korkeakouluyhteistyössä. Lukiolaisen on lukion aikana mahdollisuus osallistua esimerkiksi Studia-messuille Helsingissä, Seinäjoen ammattikorkeakoulun kampus-päivään, Vaasan lukiopäivään sekä Tampereen korkeakoulujen avoimiin oviin. Lisäksi teemaviikon kurssien yhteydessä on usein korkeakouluvierailuja – tänä vuonna käydään Turun yliopistossa. Tälläkin hetkellä seitsemän lukiolaista on Cernissä Euroopan hiukkasfysiikan keskuksessa Sveitsissä fysiikan opiskelijoille suunnatussa tiedeleirikoulussa.

Korkeakouluyhteistyö ulottuu sananmukaisesti kouluun asti, kun Kauhajoen lukion entiset opiskelijat käyvät kertomassa korkeakouluopinnoista tammikuun jatko-opintopäivässä sekä opotunneilla. Myös Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto sekä Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulut esittäytyvät vuoden aikana. Tarkoituksena on tiedottaa nykyisille lukiolaisille erilaisista opintopoluista.

Lukuvuonna 2019-2020 Kauhajoen lukiossa on tarjolla 19 erilaista ammattikorkeakoulun ja yliopiston kurssia. Tällä hetkellä kuusi lukiolaista on suorittanut yhteensä 7 kurkistuskurssia:

  • Elements of AI – tekoälyn perusteet (Avoin yliopisto Helsinki)
  • Myynnin verkkokurssi (Talous ja nuoret bisnes & avoin yliopisto Helsinki)
  • Yritystoiminta ja yrittäjyys (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
  • Sinustako hallintotieteilijä? (Avoin yliopisto Vaasa)
  • Otetta suomalaiseen viittomakieleen (Humanistinen ammattikorkeakoulu)

Lukiolaisten mukaan kurkistuskursseissa parasta on vapaa aikataulu ja mahdollisuus tutustua itseä kiinnostaviin aiheisiin. Kurkistuskursseilla oppii ohjaamaan omaa opiskeluaan ja pohtimaan opiskelujen aikataulua. Kurssin suorittaminen vaatiikin juuri kykyä hankkia tietoa itsenäisesti. Kurssien suoritustapoina on tehtäviä, tenttejä, oppimispäiväkirjoja ja videointeja. Kaikki kursseja suorittaneet lukiolaiset suosittelisivat suorittamaansa kurssia muille lukiolaisille. Kurkistuskursseista saa tuplahyödyn: kurssi hyväksiluetaan lukion oppimäärään ja siitä saa suorituksen myös korkeakouluun.

Lukion korkeakoulu- ja työelämähankkeen myötä lukiossa kehitetään korkeakouluyhteistyötä. Suunnitelmissa ensi syksynä on tutustumismatka Jyväskylän yliopistoon ja ammattikorkeakouluun. Tarkoitus on tutustua myös TRY (toinen reitti yliopistoon) –hankkeeseen. Todistusvalinnan ja pääsykokeiden lisäksi korkeakoulut kehittävät jatkuvasti erilaisia väyliä yliopistoon. Opotunneilla tutustutaan näihin pääosin avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Lukion Instagramissa esitellään entisten Kauhajoen lukiolaisten urapolkuja. Korkeakouluopiskelijat ohjeistavat nykyisiä lukiolaisia, että lukioajasta kannattaa nauttia ja samalla jo miettiä tulevaisuutta. Tämä sopii myös lukion korkeakouluyhteistyöhön: tavoitteena on tarjota hieman kokemuksia korkeakouluopinnoista pääpainon säilyessä kuitenkin lukio-opinnoissa ja lukioelämässä.

Lisätietoja: opo Kirsi Samppala