Kauhajoen koulukeskuksen pysäköintialueet

Koulukeskuksen pysäköintialueet tästä linkistä

Kauhajoen koulukeskuksen iltakäyttö ja tapahtuma-aikaiset lähipysäköintialueet ovat alue A, alue B, alue C, alue D.

Edellisten lisäksi käytössä ovat myös kaupungintalon paikoitusalue ja ammattikoulun piha-alue kouluajan ulkopuolella.

Käytettävissä ovat myös muut kaupungilla merkein osoitetut pysäköintialueet ja paikat.

Koulukeskuksen LP piha-alueella on pysäköinti sallittu ainoastaan kaupungin erikoisluvalla tapahtumajärjestäjän valvonnassa, Teknltk 11.9.2012 § 96.

Kauhajoen kaupunki
Tekninen lautakunta