Ohjeet ja tiedotteet

LOPS21 ja uusien lukiolaisten opinto-opas

Posted on

Opinto-opas lukuvuodelle 2021 – 2022 sisältää paljon informaatiota lukiolaiselle ja hänen huoltajilleen. Lukion kakkoset ja kolmoset jatkavat vanhalla opetussuunnitelmalla ja saavat oman opinto-oppaan luettavakseen elokuussa 2021.

Lukuvuoden työpäivät, koepäivät ja julkaisuhetkellä tiedossa olevat kalenteritapahtumat löytyvät tästä oppaasta. Tämän lisäksi oppaasta löytyy lukion toimintaan liittyviä asioita, joista tarkemmat selvitykset löytyvät opetussuunnitelmasta. Myös uuden opetussuunnitelman termejä on hieman avattu, esimerkiksi periodi, opintojakso ja opintopiste.

Opinto-opas-2021-2022-ykkosille

Kanslian tiedotteet

Lukion uusi opetussuunnitelma

Posted on

Lukioissa otetaan uudet opetussuunnitelmat käyttöön elokuussa 2021. Lukion aloittavat opiskelijat opiskelevat LOPS21:n mukaan ja lukion kakkoset ja kolmoset jatkavat vanhalla opetussuunnitelmalla LOPS16.

Uuden opetussuunnitelman lisäksi oppivelvollisuus pitenee ja toisen asteen maksuttomuus tuo uusia velvoitteita ja tehtäviä oppilaitoksille. Niistä lisää syksymmällä.

LOPS21 löytyy ePerusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/opetussuunnitelma/11422369/lukio/tiedot

Kanslian tiedotteet

Lukion väki lomailee heinäkuun

Posted on
Lukion puutarhassa kukkii koiranheisi.

Seuraavan lukuvuoden valmistelutyöt ovat hyvällä mallilla, joten lukion väki voi siirtyä lomailemaan. Kanslia menee kiinni juhannuksena ja avautuu uudelleen elokuun alussa. Lukiolle pääsee asioimaan vielä 24.6. klo 8 – 13 ja sen jälkeen torstaina 5.8. klo 8.00 alkaen.

Loman aikana sähköpostia ja Wilma-viestejä luetaan satunnaisesti.

Hyvää kesää kaikille toivottaa lukion väki.

Tervetuloa!

Kauhajoen lukio Etelä-Pohjanmaan toiseksi paras

Posted on

Kauhajoen lukion abiturientit menestyivät jälleen loistavasti Suomen lukioiden yo-tulosvertailuissa. Etelä-Pohjanmaalla ainoastaan Lappajärven lukion abit ylsivät parempaan tulokseen.

Ylioppilaskirjoitusten arvo on noussut viime vuosina entuudestaan, koska yliopistot ja ammattikorkeakoulut valitsevat yhä suuremman kiintiön ylioppilastodistuksen perusteella. Kauhajoen lukiosta saa erinomaiset valmiudet jatko-opintoihin. Kiitos siitä kuuluu aktiivisille ja koulussamme hyvin viihtyville opiskelijoille sekä vastuuntuntoisille opettajille aina varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta lukioon saakka.

Svenska Ylen valtakunnallisessa lukiovertailussa otettiin huomioon pakollisena kirjoitetut aineet kevään 2021 ylioppilastutkinnossa. Kauhajoen lukio on sijalla 93 keskiarvolla 4,50 maamme vajaan 400 lukion joukossa. Keväällä 2020 Kauhajoen lukio sijoitus oli 174. pakollisten aineiden keskiarvon ollessa 4,30. Kauhajoen lukion tuloksessa on mukana VUOKSIn kaksoistutkinnon suorittaneet. Arvosanat on pisteytetty seuraavasti: Laudatur 7, Eximia 6, Magna 5, Cum laude 4, Lubenter 3, Approbatur 2 ja Improbatur 0.

Lukiovertailuja voidaan tehdä monella eri tavalla. Neljän pakollisen aineen keskiarvon lisäksi voidaan ottaa huomioon kaikkien kirjoitettujen aineiden keskiarvo tai huomioimalla peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo jollakin painokertoimella.

Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon huomioiminen lukioita paremmuusjärjestykseen laitettaessa on erityisen perusteltua paikkakunnilla, joissa on useita lukioita toisistaan poikkeavilla sisäänottokeskiarvoilla. Etelä-Pohjanmaan lukioissa lähes kaikki halukkaat pääsevät hakemaansa lukioon, joten peruskoulun päättötodistuksen keskiarvolla ei ole niin suurta merkitystä alueen lukioiden keskinäisessä vertailussa. Lisäksi on huomioitava, että opettajien ja koulujen väliset arviointiperusteet eivät ole yhteismitallisia. Mikäli kaikissa Suomen kouluissa samantasoiset oppilaat ja opiskelijat saisivat saman arvosanan, voisi ylioppilaskirjoitukset lopettaa tarpeettomina. Tällöin jatko-opintopaikkaa haettaisiin joko lukion päättötodistuksen tai pääsykokeiden perusteella.

Kauhajoen lukiosta ylioppilaaksi pääsi 59 abiturienttia, mikä tarkoittaa kolmanneksi suurinta valmistuneiden lukumäärää Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen ja Nurmon lukioiden jälkeen.

Pienissä lukiossa haasteena on rinnakkaisryhmien puuttuminen, jolloin lukujärjestys tulee identtiseksi kaikille samoja aineita opiskeleville. Lukioissa, joissa opintokokonaisuuksista (ennen käytettiin nimeä kurssit) on useampia rinnakkaisryhmiä, opiskelija voi tehdä mieleisen lukujärjestyksen vaikkapa harrastuksien ehdoilla.

Kauhajoen lukio on juuri sopivan kokoinen oppilaitos, jossa opitaan tuntemaan toisemme, ja opiskelijat voivat valita mieleisiä opintokokonaisuuksia laajasta tarjonnasta. Opintojen sujuminen, viihtyvyys ja erinomaiset lähtökohdat jatko-opiskelupaikan hakuun ovat olleet koulumme vahvuuksia vuodesta toiseen.

Tervetuloa Kauhajoen lukioon!